Co jsou Genové klíče?

Britský badatel Richard Rudd přeložil jinotaje čínské Knihy proměn, I – ťingu,  do jazyka 21. století a obohatil je o poslední vědecké výzkumy z oblasti biochemie. Přidal kvalitu času v době zrození, tedy astrologii a tak vznikla monumentální kniha GENOVÉ KLÍČE. A je toho za nimi ještě mnohem více …

Kniha je nádhernou univerzální mapou lidské psyché. Vychází ze staročínského I-ťingu, ale je napsána jazykem současného Evropana. I-ťing je pro mnoho z nás těžko přístupný. Dříve, kdy lidé používali svou představivost a chápali symboliku příběhů, měli k I-ťingu daleko blíž. Dnešní logicky smýšlející člověk tzv. „západního světa“ potřebuje určitou aktualizaci původního textu. Genové klíče však nejsou pouhým přepisem I-ťingu, jsou jím spíše inspirovány a následují jeho principy. Jsou především systémem, který má přesnou matematickou strukturu, své logické uspořádání, jsou binární jako počítač a přitom jsou moudré jako stařena, neúprosné jako zákony přírody a otevřené pro vstup z jakékoli strany. Genové klíče v podobě knihy jsou velmi univerzální. Lze si v nich číst jako v příběhu, můžete je používat jako orákulum, bádat nad nimi a poznávat svůj hologenetický profil nebo z nich čerpat inspiraci.

I-ťing a Human Design

Autor Richard Rudd měl blízko k Human Designu a nad I-ťingem dlouhou dobu rozjímal. Dokázal však do existujícího systému zapojit všemožné souvislosti a z Genových klíčů vytvořil syntézu různých přístupů k obecným principům života – zapojil zde vědu, psychologii, mystiku, genetiku atd.  I přesto, že je kniha tak komplexní a obsáhlá, je ve své podstatě velmi jednoduchá, když se člověk dostane ke kořeni sdělení. Kniha je živá, promlouvá na každého trochu jinak.

64 aminokyselin DNA

Obsahuje 64 genových klíčů, všechny jsou stejně důležité a v rámci celku nepostradatelné. Každý genový klíč je zástupcem určitého archetypu, jehož frekvenčními projevy a vyšším účelem nás kniha provádí. Každý genový klíč je prezentován třemi klíčovými slovy představujícími tři základní frekvence vědomí. Tato slova jsou specifickými kódy, které náleží k jednotlivým typům genů.

Stín, dar a sidhi

Obecně lze říci, že kvality každého archetypu se projevují buď ve formě stínu a my jsme jejich obětí nebo se projevují ve formě daru, kdy nám slouží a my je moudře používáme. Záleží na našem postoji. To, jak k životu přistupujeme je záležitostí frekvence našeho individuálního vědomí. Veškerý život je vibrace a naše DNA utváří náš život v závislosti na frekvencích, které přijímá. Strach vytváří nízkofrekvenční energetické pole, kdežto láska vytváří vysokofrekvenční energetické pole. Různá frekvenční pásma aktivují různé kódy v naší DNA. DNA je jen surovinou, potenciálem a podle frekvencí, které jí prochází, se buď stahuje nebo otevírá. Primárním zájmem šedesáti čtyř stínů je individuální přežití založené na strachu, a proto vždy stimulují nejstarší části mozku (tzv. mozkový kmen) a s tím spojené fyziologické procesy. Navzdory neuvěřitelnému vývoji mozku za stovky tisíců let tyto pradávné kódy založené na strachu stále mocně ovlivňují skupinové vědomí lidstva. Můžeme se jakkoli snažit být v životě pozitivní, pokud si nejsme vědomi svého stínového vzorce chování, své tzv. temné stránky, nebudeme schopni odemknout vyšší frekvence. A to je skutečným úkolem Genových klíčů – poskytnout nám vnitřní jazyk, který nám dovolí setkat se s nevědomými strachy uvnitř.

Z extrému do rovnováhy

Genové klíče neučí nic nového. Prostřednictvím jejich jazyka si člověk začne rozpomínat na to, co velmi dobře ví, jen se od toho nějakým způsobem vzdálil. Neučí metodu nebo techniku, která by měla něco napravit. Naopak připomíná, že vše je v pořádku, i naše bloudění životem a utrpení. Že vše má svůj smysl. Chápání užitečnosti všeho přináší důvěru. Když jsem si čítávala v knize, měla jsem zvláštní pocit radosti a úlevy. Nejde o nějaké chlácholení a omlouvání toho, co se nám nepodařilo. Spíše se učíme nacházet i v těžkých situacích smysl a brát je jako nezbytnou součást vývoje. Všichni jsme na jedné straně potlačení a na druhé straně reaktivní a příliš horliví. Zmítáme se v extrémech a nevíme o tom. Proto, abychom do života vnesli vytouženou rovnováhu, však potřebujeme poznat, že se v nějakém extrému nacházíme. Pointou je uvědomění, je základem všeho. Uvědoměním vneseme světlo do tmy a vracíme se do rovnovážného stavu. Jedná se o postupný proces dosahování rovnováhy, ve kterém mohou na povrch vyplout mnohé dary v nás ukryté.

Markéta Doubravská

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *