Nová homeopatie

S pojmem Nová homeopatie jste se dosud ještě nemohli setkat. Co to vlastně je? Liší se od homeopatie klasické? Neliší se v použití léků, léky zůstávají stejné. Avšak liší v tom, co je uvnitř člověka léčeno, kterou jeho část lékem oslovujeme. Je to nadstavba klasické homeopatie, která se uplatní v nové době, která tu je již přítomná. Hanka Novou homeopatii popisuje takto …

Nová homeopatie

Nová homeopatie (dále pouze NH) je o úroveň výše, než ta stará, původní, ve které se pracovalo s čistou esencí materiální podstaty.

V NH se bude pracovat s čistou podstatou sebe sama a to tak, že každá bytost, duše, materie má něco jako svůj zdroj – ten původní zdroj – ze kterého byla stvořena. Tento zdroj odloučil část sebe sama a umožnil stvoření odlišného já k pozorování sebe. Každá lidská duše je kouskem tohoto původního já, stejně tak jako každý kámen či rostlina.

Každá věc, živá či neživá na tomto světě má původ v čistém bytí stvoření. A proto každá část tohoto celku může uzdravit celek, potká-li se s ním na jeho původní frekvenci/vibraci. (V NH je lék použit tak, aby člověk mohl fungovat na své původní frekvenci.)

Všemu je umožněno vibrovat na původní frekvenci. Všechno má původní nejvyšší frekvenci bytí. Vše je nutno posuzovat z podstaty celku. Ne oddělovat, škatulkovat, nýbrž zahrnout do jednoho celku, ze kterého je možné vycházet.

Je to způsob – kdy vše má své místo v jednom celku a vše také ovlivňuje celek. Tímto způsobem – podáním takového léku – se dostává do harmonie vše naráz – bez výjimky – vše zahrnuje všechno.

Léky se podávají na základě podobnosti v pocitech jedince z ODDĚLENÍ od celku. A léky musí být tímto způsobem také zpracovány a informace k nim zpřístupněny.

Jak vše bylo na začátku odděleno z jednoho jediného bytí, neslo si sebou i informaci o tom, kterou část, aspekt si tímto jedinec přeje zažít – k čemu byl stvořen. Tento prvotní úkol je i jeho LÉČEBNÝM ASPEKTEM – POTENCIÁLEM k návratu do Jednoty!

Tento JEDINÝ BOD – ASPEKT je také tím, co uvádí Jedince do harmonie – zpět k Jednotě!

To je podstata NOVÉ HOMEOPATIE – návrat K JEDNOTĚ!

Hanka Fabijenna Goldová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *