Co víme o nové planetě Eris?

Lidstvo vždy toužilo vědět, kam směřuje. A zda tam skutečně dojde. Je to jako s každým z nás. Přáli bychom si vědět, zda naplníme naše záměry, zda naše vztahy obstojí v budoucích zkouškách a jestli nás naše zdraví přenese přes mosty času. U jednotlivce lze mnohé odhadnout, u lidstva jako celku je takový odhad mimo kapacitu lidské mysli. Libovolný objev může vykolejit běh dějin netušeným směrem.

Bezpečný vesmír sedmi planet

Naše sluneční soustava byla po tisíce let známá a neměla moc čím překvapit. Staří znali 7
nebeských těles, planetární řada končila Saturnem. Největší pohromou byly vzájemné setkání
Jupiteru a Saturnu, od kterých se očekával mor a podobná nadělení. Podobné to bylo s naším
světem. Do roku 1492 byl příjemně placatý, ani tušení, co vyvolá objev Ameriky a poté námořní
cesty do Indie. Pak přišel rok 1602, a v Holandsku byl patentován první dalekohled.

Námořníkům se zjednodušil život, jako další sáhl po dalekohledu Galileo Galilei. Spálil si zrak
při pozorování skvrn na Slunci. Dalekohled po něm zdokonalil Kepler a Newton s dalekohledem
zjistil, že planetární dráhy jsou šikmé a navíc eliptické. Vesmír není o dokonalé symetrii. Hlavní
události nás měly ale teprve čekat. V Londýně se připravoval na svůj velký objev mladý
konstruktér dalekohledů, Wilhelm Friedrich Herschel. Po jeho pozorování hvězdy Mira Ceti na
jaře 1781 mu ruský akademik Anders Lexell opáčil, že toto nemůže být hvězda. Ergo, že se
jedná o planetu. Zrodil se URAN.

Uran a první průmyslová revoluce

Těžko tento objev mohl tehdejší veřejnost příliš vzrušovat, pandořina skříňka nové energie však byla otevřena. Sluneční soustava se mocně rozšířila a s ní i lidské vědomí. A šlo to ráz na ráz. Francouzská revoluce o pár let později smetla šlechtu i církev, Napoleon následně roznesl občanský zákoník po celé Evropě. Mongolfierové zkouší první balon, potom co sukni paní Montgolfierové nadnesl teplý vzduch od krbu. Cesta člověka do oblak však byla započata. James Watt objevuje parní stroj, který umožní stavět továrny i jinde, než na řekách a spustil tím průmyslovou revoluci. Tu ještě více urychlila železnice, poháněná rovněž parním strojem. Přidaly se radiové vlny, jaderná fůze, a mohl začít tzv. Věk Vodnáře. Ve kterém se nacházíme nejpozději od Hirošimy a od založení OSN v roce 1945. Po Hirošimě se roztrhl pytel s pozorováními UFO, lidstvo pochopilo, že není ve vesmíru samo.

Neptun a nástup sociálního státu

Mezitím byl objeven NEPTUN (1846), s ním plynové osvětlení, které dovolilo práci na tři směny.
Vyčerpání dělníků žijících v příšerných poměrech podnítilo Marxe k sepsání Kapitálu. Baže,
vlastnictví výrobních prostředků je hitem dodnes. Vznikla levice, socialistické hnutí, hnutí za
práva žen, 40 hodinový pracovní týden, zdravotní péče a bezplatné školství. Objevuje se
skutečná hygiena, dezinfekce, farmacie a antibiotika. Lidstvo se začíná dožívat podstatně
vyššího věku.

Pluto a kontrola společnosti

Nakonec Američané rozeznali na nebi PLUTO (1930), planetu kontroly, destrukce
a obnovy. V Rusku se Stalin pustil do čistek obyvatelstva a Hitler v Německu do vraždění Židů.
Pluto přinesl lidstvu poznání moci korporací. Firmy začaly definitivně ovládat státy na všech
úrovních jejich vedení. Gandhi rozloží koloniální systém. V Číně dochází k likvidaci celé tradiční
společnosti během Mao-Ce Tungovy revoluce. Věk Vodnáře zatím nemilosrdně přináší
racionální přístup, industrializaci planety, snahu o záchranu mizející přírody. Globalizace spojila
svět do jednoho cyklu, kdy Rus dává suroviny, Číňan je zpracuje, Zápaďan je koupí a
zkonzumuje. Odpad jde do moře.

Eris a rozdvojená společnost

Tento článek píši, abych Vás pozval k poslednímu zásadnímu planetárnímu objevu. Se kterým
vědomí lidstva bude expandovat do dosud nepředstavitelných hranic. Od poloviny 90. let se
prosazuje internet a mobily, vědění expanduje a svět je definitivně propojen. 11. září 2001
bourá pocit bezpečí na planetě, zároveň lidem docházejí rozpory mezi obrazem v médiích a
skutečností. V roce 2005 je oznámen objev planetky ERIS, je na 22° Berana, oběžná dráha
557 let. Eris byla antickou bohyní nesvornosti a sváru, kvůli ní se rozeběhla trojská válka. O rok
později se rozhořel spor mezi astronomy, v Praze sesadí Pluto z panteonu planet. Po celém
západě politické volby vycházejí 49% ku 51%. Společnost se dělí na dvě poloviny, globalizační a
tradiční. Příklad Brexitu a Trumpa vypovídá za vše. Evropu rozděluje postoj k migraci. Objevují
se roboti imitující podobu a myšlení člověka. Lidstvo cítí obavu, zda nebude roboty nahrazeno.
Společnost si uvědomuje svoji polarizaci, své rozdělení, nesmyslnost celé té nesvornosti, která
byla ještě před lety nemyslitelná. V našich myslích se objevuje touha po zasypání příkopů.

Touha po sjednocení společnosti

Touha po nalezení společného jmenovatele, který by nás spojil, místo ideologických manipulací, které nás rozdělují. Nová planeta Eris jasně ukazuje své kontury: SPOJENÍ NESPOJITELNÉHO. Přesně to se stává naším úkolem a nemusíme operovat stále jenom na světovém kolbišti: spojování nespojitelného je po nás vyžadováno víc a víc i v našich vztazích a profesích. Chceme být spolu, ale máme důvody nebýt spolu. Chceme vykonávat práci našeho snu, ale reálně se přizpůsobujeme finančnímu systému. To vše však musí mít řešení. Protože jinak by byl život nesmyslný. Hledá se vyšší hledisko. Podle všeho jím je věrnost sobě. Zanechání kompromisů a překonání zrady na sobě sama. Ale to je něco, co dostává lidstvo do nové kvality. Jasné, plné a opravdové. Z tohoto hlediska jsme na velmi dobré cestě.

Antonín Baudyš

Psáno pro měsíčník Regenerace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *