Nová homeopatie je nový vědní obor

Naprosto nový v tom, jak se bude vnímat lidský organismus. Bude to z pohledu srdce, vnímání, učení se na základě získaných pocitů.

Tento vědní obor se bude zabývat především tím, jak sami sebe vnímáte z hlediska dané situace!

Jaké v tom máte postavení, jak vidíte sebe v rámci tohoto dění. Vše bude souviset se SEBEVNÍMÁNÍM. Přiblíží vás to blíže k sobě – čímž ještě více budete schopni rozeznat sebe v rámci pocitů a jejich pochopení v rámci situace.

Díky tomu odhalíte ukryté skutečnosti v rámci poznání sebe sama. Navážete se sebou kontakt, uzavřete se sebou smlouvu. Doživotní smlouvu o NEPOPÍRÁNÍ VLASTNÍ POCITŮ, čímž již nebudete upadat do sebeklamu  – sebepoškozování v rámci ŽIVOTNÍ MISE.

V životní misi půjde o to – „Milovat sebe sama v každém okamžiku celého života“.

A milovat svůj život – radovat se z něj – je naším úkolem zde na Zemi.

Hanka Fabijenna Goldová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *