Arnica montana a tři ukazatele Nové homeopatie

Součástí učení Nové homeopatie jsou tak zvané TŘI UKAZATELE, které jsou záchytnými body celého případu. Tvoří jej soubory emocí, myšlenek a fyzického stavu protínající se celým případem, které se nesčetněkrát opakují.

U příkladu Arniky je vidět jak působí jako bylina na fyzické obtíže způsobené zraněním a v homeopatii na vnitřní bolest způsobenou citovým zraněním. Tato linka bolesti se prolíná všemi oblastmi a je tak záchytným bodem bolest ze zranění pro celý případ i pro pochopení léku samotného.

Uvádím zde popis homeopatického působení, který je znám již mnoho let i popis z hlediska pojetí NOVÉ HOMEOPATIE, kde se jde ještě o něco hlouběji v možnostech samotného léčebného působení.

 

Arnika – Prha arnika – Homeopatický lék na bolest

Tinus Smits popisuje Arniku jako: onemocnění ze zranění, i před mnoha lety:

– fyzického: měkké tkáně, modřiny, namoženiny, vyvrtnutí, zlomeniny;
– duševního: žal, lítost, úlek, zlost; bolest z duševního nebo fyzického šoku;
– podrážděnost, strach z doteku, velká bolestivost …

Arnika se odpradávna používala na různá zranění, poranění, zlomeniny, otřesy, zhmožděniny. Její význam se nezměnil a stále má toto využití, kdy někdy působí až zázračně.

Z hlediska Nové homeopatie je použití podobné. Avšak je k popisu přidán i nový rozměr. Rozměr původu těchto událostí, které vedou k rozšířenému homeopatickému obrazu, oproti tomu jak jej vytvořili homeopaté v začátcích homeopatie.

 

Arnica Montana – Nová homeopatie

Projev osobnosti člověka:
Netušené možnosti – až euforie, netrpělivost, mrzutost, zklamání, vnitřní bolest, chrabrost i zoufalost, horem pádem – nehledí na nebezpečí; nevšímá si hrozeb, jako slepý hnán svojí představou o neporazitelnosti.

Základ: VNITŘNÍ BOLEST, kterou se tak snaží nevnímat, nevidět, ignorovat…

Úplně ignoruje všechny svoji potřeby se vnitřně projevit – jako by nic takovéto nikdy nebylo – vnitřně cítí velkou bolest – navenek však je tvrdý, nezlomný a citově chladný.

Hlavní niterní pocit (vědomý i nevědomý): „JIŽ NIKDY NEZAŽÍT TAKOVOUTO BOLEST“ – lék na zlomené srdce, zraněnou důvěru, zničená přátelství.

Lidé, kteří si myslí, že je tímto postojem již nemůže nic zranit – jsou ve svých očích NEZRANITELNÍ. (jsou však uzavření – uzavřeli svoji citlivost – schopnost cítit a vnímat, a nahradili ji necitlivostí)

Základní blud/postoj: „když s obrním proti citlivosti – znecitlivím  – nebudu cítit bolest! jsem tak nezranitelný“ – a i se tak chová! jako by byl nezranitelný – vyhledává nebezpečí, soutěží v adrenalinových sportech, přitahuje nebezpečí a fyzická zranění. Je vnitřně tak moc zraněn a znecitlivěn, že aby něco cítil, stále si způsobuje (chtíc i nechtíc) fyzická poranění.

Pak, když se zraní – cítí bolest – fyzickou, jako náhradu za to, že vnitřně nedokáže nic cítit. Ačkoliv je fyzicky zraněný a cítí fyzickou bolest, v těchto chvílích se cítí naopak dobře a spokojeně. (jeden z důvodů, proč odmítá pomoc)

Je vnitřně tak zraněn, že už jej víc nic nemůže zranit – je emocionálně, citově prázdný … obrovská vnitřní prázdnota …

Takovýto člověk se bojí sám sebe. Bojí se toho, čeho je vůči sobě ještě schopen. Nedokáže si sám pomoci – jednak odmítá pomoc, a jednak jeho postoj je odmítavý vůči všem.

Cítí se zhrzen ze zklamání, lidí, života. Vůči všemu a všem se odpoutal!

Uvědomění / zlom: Cestu zpátky se mu nedaří nalézt. I když vnímá, že mu něco chybí – je tak vzdálen od svého středu, že mu samotnému je z toho těžko!

Vnitřně by plakal, plakat však nemůže!

Možnosti léku: Lék mu pomůže nalézt cestu k sobě – ke svým pocitům a schopnosti prožívat.  Usmířit se sám se sebou i se světem! Ucítí znovu zlost, bude znovu moci plakat – přijde úleva a osvobození z vnitřního zajetí, do kterého se tak sám svým postojem dostal!

 

V kurzu Nové homeopatie se budeme učit nejenom homeopatii původní, ale také tuto rozšířenou podobu. Prožitkem a uvědoměním. 

Hanka Fabijenna Goldová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *