Nová homeopatie – rozhovor s Hankou Goldovou

Jak jsi se dostala k Nové homeopatii?

Homeopatií se zabývám již 15 let. Během té doby se pro mě stávající informace ohledně léků ukázaly jako nedostatečné. Některé popisy homeopatických léků byly i 200 let staré. Začala jsem tedy dělat takzvané „průvingy“, zkoušky nových i starých léků. Naučila jsem se tak léky vidět a vnímat v perspektivě nové doby. Tím se pro mě vytvořil nový prostor sebeléčení skrze každý nově vyzkoušený lék. Tyto průvingy se stávaly stále intenzivnější v prožitcích i v možnostech léčení. Časem jsem si vytvořila nový náhled na homeopatii, který používám ve své praxi.

Co to znamená „Nová homeopatie“?

Nová homeopatie je nová ve způsobu, jakým se dívá na daný problém. Nová homeopatie uzdravuje to, co jsme si vytvořili jako problém ve své mysli. To naše myšlenkové postoje vytvořené na základě domněnek, reakcí na situaci či různá traumata, způsobují onemocnění.

Jak naše myšlenkové postoje ovlivňují naše nemoci?

Onemocnění postupuje od emocí, kterými reagujeme na myslí vytvořené postoje, k fyzickému tělu. Emoce jsou již odpovědí na myšlenkové postoje. Nepochopením a nepropuštěním situací, které nás potkávají v běžném životě, se dostáváme do kolotoče jednání zatížených emocemi, které když potlačíme, vytvoříme si fyzickou zátěž v podobě onemocnění.

Je řešením nepotlačovat emoce?

Když hovoříme o stavu, kdy tělo již reaguje na dříve potlačené emoce, které jsou důsledkem nějakého dřívějšího zážitku tak tím, že se vybrečíme nebo vyvztekáme, si ulevíme, protože si emoce odžijeme. Zátěž však v těle i v mysli zůstává dále. Ve chvíli kdy se znovu přiblížíte podobnému tématu, emoce se ozvou a reagujete stejně nebo podobně. Nezískali jste pocit uvolnění ze situace, pouze pocit úlevy v podobě upuštěných emocí. Nezadržováním emočních projevů však umožníte tělu, aby neonemocnělo. Protože když se třeba nevybrečíte, když vám někdo ublíží, můžete mít během několika dní rýmu nebo zánět močového měchýře.

Odžití si emocí je tedy řešením?

Ano, jako určitá prevence k onemocnění. Emoce jsou odpovědí na naše myšlenkové postoje. A myšlenkovými postoji se zabývá právě Nová homeopatie.

Jak Nová homeopatie tyto myšlenkové postoje uzdravuje?

Pracuje s těmito „nezdravými postoji“ v mysli. Pomáhá pochopit, že vše co se nám děje, nás má něčemu naučit. Že se nejedná o trest a ani nás problém nemá přimět k sebelítosti. Skrze situace se vyvíjíme. Nepochopením stagnujeme, pochopením rosteme. Když pochopíme postoj osvojený na základě našeho nepřijetí určité situace, přestaneme si vytvářet okolnosti, které nám doposud sloužily jako zrcadlo našeho nevědomého jednání. Často se točíme v kruhu dlouhá léta. Hledáme odpovědi na stejné otázky. Odpovědi bývají ukryté velmi hluboko v našem nevědomí. Mnohdy si už ani nepamatujeme, kdy jsme si tento postoj vytvořili. Nedokážeme překonat strach nebo odpor k dané situaci a kolikrát ani nevíme, že tam strach nebo odpor máme. Prostě se nedostaneme k jádru věci.

Nová homeopatie pracuje jednak s odmítavými postoji a jednak uvolňuje ochranné bariéry, které jsme si sami vybudovali.

Vytvoří se prostor pro nahlédnutí do svého nitra a spatření toho, co jsme si svým nepochopením nebo nepřijetím způsobili.

Nová homeopatie nespočívá ve vymazávání negativních zážitků, pomáhá s jejich přijetím a pochopením. Tímto dochází k uzdravení těla i celého prožívání v rámci dalšího života. Odstraněním překážek vytvořených v mysli může životní energie zase volně plynout.

Jak budeš Novou homeopatii učit. Lze toto vůbec naučit?

Budeme se „učit“ prožitkem. Budeme „na vlastní kůži“ prožívat léky a to, jaké myšlenkové postoje uzdravují. Během toho samozřejmě dochází i k přímému léčení účastníků. Protože už jen samotným prožitkem si uvědomujeme vlastní témata. Byť si jich na začátku třeba i nejsme vědomi. Začneme s léky, které souvisí s tématem zrady, nepochopení, ublížení, nepřijetí, zneužití a podobně.

Podle čeho jsi vybrala léky, které se chystáš učit?

Výběr léků bude probíhat spontánně na základě potřeb skupiny lidí, kteří se semináře účastní. Jakmile se skupina sestaví, zesílí se pole témat, která budou pro všechny společná a tak i společná práce bude pro všechny přínosem. Tato témata přímo volají po tom, abychom je otevřeli. Moje zkušenosti navíc dovolí, abych zvolila léky, které jsou příhodné k práci.

 

Hana Goldová

Homeopatka a léčitelka,
v akademii má na starosti webové stránky. 

Vyučuje  Novou homeopatii.

www.agrohomeopatie.eu
www. jajsem.eu

774 865 851

goldovahana@seznam.cz

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *