Automatická kresba

Lektor: Hana Jurenková

Automatická kresba je vlastně kreslení vedené intuicí. Nekreslíme myslí, ale propouštěním toho, co vnímáme, cítíme. Propůjčujeme ruce své Duši. Jsme pouhým prostředníkem, tím, kdo drží tužku, kterou vede naše intuice. Barvy, tahy, celá kresba – to jsou informace od Zdroje a ten jich má celou databanku. Skrze vlnění, vibrace, které vyzařuje vše živé i neživé, se napojíme a můžeme nechat tužku, či pastelku, aby tyto informace zhmotnila.

Schopnost automatické kresby máme v sobě úplně všichni, neboť všichni disponujeme intuicí. Lišíme se ovšem uzavřením se tomuto smyslu.

V tomto kurzu vás provedu meditací k otevření se své intuici,  k tomu, jak v sobě schopnost intuitivní kresby probudit. Spojíte se se svým podvědomím, ucítíte impulsy  v ruce k tahům tužkou. Pročistíte se energeticky pomocí uvolňovací kresby. Vytvoříte si harmonizační a léčivé obrázky.

Budeme se také podrobně věnovat kresbě diagnostické. Informacím o energetických centrech těla – čakrách – jejich kresbě, čištění a harmonizaci. Kresbě a rozboru aury.

Co vám kurz automatické kresby přinese:

Kromě potěšení a radosti z tvorby, to bude jistě snížení stresu, otevření skrytých schopností, zklidnění emocí, spojení s intuicí, pochopení souvislostí, zlepšení  fyzického i psychického zdraví, spojení se sebou, větší koncentraci, nalezení rovnováhy, větší sebevědomí a hlavně možnost sebepoznání.

Zůstanete v úžasu co vše ve vás dřímalo a vy jste to probudili !

 

Kurz je dvoudenní, víkendový, v trvání od 10 do 18 h, po oba dny.

Pro konání kurzu je potřeba minimálně 6-ti uchazečů. Maximální pak 15 uchazečů.

 

Cena za dvoudenní  kurz, včetně pomůcek je 2400,- Kč, částka je splatná nejpozději týden před konáním kurzu.

Termíny: 20-21.10.2018, 1-2.12.2018 a 9.-10. 2.2019,  6-7. 4. 2019

Změna termínů jednotlivých kurzů je vyhrazena.