Genové klíče

Lektorka: Markéta Doubravská – vydavatelka, spolupřekladatelka a milovnice knihy Genové klíče

Genové klíče jsou univerzální mapou lidské psyché. Vychází ze staročínského I-ťingu, avšak jsou psány jazykem současného Evropana. Jsou především systémem, který má přesnou matematickou strukturu, své logické uspořádání, jsou binární jako počítač a přitom jsou moudré jako stařena, neúprosné jako zákony přírody a otevřené pro vstup z jakékoli strany.  Lze si v nich číst jako v příběhu, můžete je používat jako orákulum, bádat nad nimi a poznávat svůj hologenetický profil nebo z nich čerpat inspiraci. Genové klíče nabízejí kontemplativní způsob pohledu na život. Neučí v zásadě nic nového, naopak člověku pomáhají rozpomínat si na to, co velmi dobře ví, jen se od toho nějakým způsobem vzdálil. Neučí metodu ani techniku, která by měla něco napravit. Ale připomínají, že vše je v pořádku, i naše bloudění životem, chyby a bolest. Vše má svůj smysl. Genové klíče spojují člověka se smyslem života a jeho jednotlivých aspektů. Jedná se o pochopení základních principů nebo chcete-li zákonů, které prostupují život. Genové klíče jsou určeny pro ty, kteří touží vystoupit z role oběti a uvědomit si, jakým způsobem spoluvytváří svůj život. Jsou nadčasovými informacemi. Předpokladem pro vstřebání specifického jazyka Genových klíčů je upřímnost a ochota projít oblastí svých nevědomých strachů.

 

Genové klíče vyšly v podobě knihy v českém jazyce v roce 2015. Byly přeloženy z anglického originálu autora Richarda Rudda, který měl blízko k Human Designu a nad I-ťingem dlouhou dobu rozjímal. Dokázal do existujícího systému zapojit všemožné souvislosti a z Genových klíčů vytvořil syntézu různých přístupů k obecným principům života – zapojil zde vědu, psychologii, mystiku, genetiku atd. I přesto, že je kniha komplexní a obsáhlá, je ve své podstatě velmi jednoduchá, když se člověk dostane ke kořeni sdělení. Kniha je živá, promlouvá na každého trochu jinak. Obsahuje 64 genových klíčů, všechny jsou stejně důležité a v rámci celku nepostradatelné. Každý genový klíč je zástupcem určitého archetypu, jehož frekvenčními projevy a vyšším účelem nás kniha provádí. Každý genový klíč je prezentován třemi klíčovými slovy představujícími tři základní frekvence vědomí. Tato slova jsou specifickými kódy, které náleží k jednotlivým typům genů.

 

Kniha Genové klíče je základem a funguje jako mapa. Dalším nástrojem je tzv. hologenetický profil, který slouží jako kompas. Pomocí výpočtu na základě času, data a místa narození určuje individuální nastavení člověka. Pomáhá rozpoznat přirozené síly, které utváří osud konkrétního člověka. Když začínáte kontemplovat nad konkrétními genovými klíči ve svém profilu, postupně aktivujete ve svém fyzickém těle odpovídající paměť. Seznámení s osobním profilem je velmi jemný průzkum své vlastní osobnosti.

 

Náplň semináře:

Základní orientace v systému Genových klíčů

Kontemplace nad jednotlivými tématy a sdílení zkušeností

Seznámení s vlastním hologenetickým profilem a jeho hloubkový průzkum

 

Termíny semináře:

1×14 dní vždy v úterý podvečer od 17 do 20 hodin

První semestr 2018: 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.

Druhý semestr 2019: 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 12.4.

Podmínkou zahájení kurzu je 7 studentů na celé období studia a max. počet účastníků 15.

 

Cena za celý kurz 6500,-, za půlroční semestr podzimní/jarní 3300,-. Platit lze konečnou celoroční částku nebo pololetní.

Změna termínů jednotlivých lekcí je vyhrazena.

 

Markéta Doubravská

 

Přihlásit se.