Hana Goldová

Homeopatii se věnuji 15 let. Asi 10 let dělám průvingy léků a vedu kurzy. Zabývám se léčením lidí, zvířat i rostlin. Články a další najdete na stránkách www.agrohomeopatie.eu.

Nyní kombinuji ve své praxi homeopatii se svojí schopností média. Vidím vnitřním zrakem situace,  ve kterých lidé uvízli a tak mohu daleko přesněji zvolit odpovídající homeopatický lék. Homeopatické zkoušky (průvingy) známých i nových léků mi umožnily proniknout hlouběji do jejich obrazu. Každý takto zpracovaný lék získal nový rozměr v podobě léčby traumat dříve neznámým způsobem.

V roce 2017 jsem vydala knihu „Láska srdce“, kterou jsem napsala původně pro sebe. Tato kniha je obrovským potenciálem pro všechny bez rozdílu věku. Vydání knihy předcházelo hledání a také vlastní uvědomění si své osobní síly. Veškerá práce spojená s nakladatelstvím mi umožnila poznat svoje kvality a tam kde mi víra v sebe chyběla, víru si posílit. Zkušenost s vydáním knihy vlastním nákladem je pro mě nezapomenutelným zážitkem. Na stránkách www.jajsem.eu zveřejňuji nové channelingy na téma sebelásky a lásky partnerské.

Homeopatie prošla během dvou století obrovským vývojem a já vás budu provázet na cestě k jejímu poznání.