Hana Jurenková

Jsem milovnicí života, jeho krás a obdivovatelkou všeho tajemného. Jsem žena narozená ve znamení raka v roce vepře. Už tato předurčení mi nastolila život plný citlivosti, citovosti, empatie a také hledání  jeho podstaty. A tak jsem se postupně začala zabývat všemi možnými směry sebepoznání.  Učila jsem se zacházet s vlastní zranitelností, léčila své rány, traumata a rozpomínala jsem se na to, kdo jsem. Mnohokráte uvědoměním toho, kdo vlastně nejsem. Bylo to vzrušující období hledání… v knihách, při návštěvách kurzů, seminářů, či terapiích. Hledání a poznávání sebe samé. A to vzrušující období stále pokračuje,  a přivedlo mě až sem.

V mojí práci se setkávám se stovkami příběhů, životů lidí, kteří také hledají a mají spoustu otázek. A já dnes vím, že osobní prožitek, osobní zkušenost a uvědomění je to, co nás vede ke skutečnému poznání sebe. Sebe-vědomí, sebe-lásce, sebe-hodnotě a sebeúctě.

A na to se ve své práci zaměřuji především. Provést hledající procesem prožívání, uvědomování si a pochopení souvislostí. Aby byli sami sobě léčiteli.

Vše s čím pracuji, je cestou sebepoznání, cestou ke své podstatě, cestou domů…