Nová homeopatie

Lektor: Hanka Fabijenna Goldová 

Nová homeopatie je staronovou vědou o léčení sebe sama. V nové homeopatii jde především o to – uzdravit svoji mysl.
Ne vymazat vzpomínky, nýbrž konkrétně s myslí pracovat.

Nová homeopatie je směrem zabývající se celistvostí člověka od prvopočátku. V prvopočátku byl člověk uvržen do stavu nevědomí si sebe sama. Vytvořil si proto falešné já, které mu pomáhalo přežít – čelit okolnostem.

Díky tomu si vytvořil nepřeberné množství postojů, které mu umožnilo se se situacemi vyrovnat. Tyto postoje, vytvořené na základě falešného já, jsou kamenem úrazu v mysli každého člověka. Nová homeopatie se zabývá právě těmito kameny. Postupně „rozpouští“ tuto kamennou zeď/přehradu, která brání přijetí nejvyššího stavu bytí.

Návrat k Bohu je návratem k sobě sama.

V nové homeopatii se budete učit poznávat sebe sama. Pracovat se svými omezeními. Vykonáte postupnou pouť od nevědomí k čistému vědomí.

Homeopatie není jen o lécích – je o tom, kdo léky podává a za jakým účelem. Naučíte se rozpoznat léky v té podobě, ve které vám mohou pomoci s vašimi postoji.

Nová homeopatie bude pro vás pro všechny přínosem v tom, že sami sebe poznáte v jemných energiích tak nutně potřebných pro pochopení homeopatických principů léčení. Budete schopni pomoci nejen sobě, ale i lidem, kteří vás o to požádají.

 

Vytvoříme kolektiv lidí, kteří se budou navzájem motivovat a podporovat. Všichni budeme spolupracovat a napomáhat si k vlastnímu sebepoznání.

Účastněním výuky homeopatie na Akademii sebepoznání nezískáte pouze informace o homeopatii, ale také vědomí si sebe sama.

Budeme se scházet jedenkráte za 14 dní v pátek podvečer.

Počet míst je omezen a rezervace místa se řadí dle přijatých přihlášek. Přihláška je platná od data přijetí platby za výuku. Minimální počet uchazečů po celou dobu studia je 10, maximální 15.

Výuka bude probíhat vždy jedenkráte za 14 dní v pátek.

Je to celkem 18 pátečních setkání (od září do konce května).

Cena školného je 9.000 Kč za jeden akademický rok. Je možné se domluvit na třech splátkách během roku s první platbou v září.

 

Termíny výuky:

1x za 14 dní

První semestr: 21.9, 5.10, 19.10, 2.11,16.11, 30.11, 14.12, 4.1, 18.1, (9x)

Druhý semestr: 1.2, 15.2, 1.3, 15.3, 29.3, 12.4, 26.4, 10.5, 24.5 (závěrečné práce) (9x)

 

Přihlásit se.

 

Hanka Fabijenna Goldová