Intuitivní pedagogika

Intuitivní pedagogika ve Švédsku

Myšlenka intuitivní pedagogiky pochází ze Švédska, z místa zvaného Solvik, které leží nedaleko Järny, jižně od Stockholmu. Samotné místo Solvik znamená v překladu Sluneční zátoka. Toto místo zbudoval Pär Ahlbom a jeho přátelé na základě jejich vnitřního přesvědčení a zkušeností, že věci jdou dělat i jinak. Začali stavět hliněné domky, na jejichž stavbu použili hlínu a dřevo přímo z okolí Solviku. Tyto domky sloužily a slouží jako škola, přičemž každá z jednotlivých staveb je určena konkrétnímu stupni vývoje dětí, aby tak každý ročník měl svůj specifický prostor. Intuitivní pedagogika mé své kořeny ve waldorfské pedagogice Rudolfa Steinera, navazuje na ni, ale přetváří ji do podoby, která je aktuální pro současnost.

V Solviku se již mnoho let kromě dobře fungující školy, pořádají i kurzy Intuitivní pedagogiky. Během těchto kurzů jsou návštěvníci ubytováni v prostorách domků (tříd) a samotný děj seminářů Intuitivní pedagogiky se odehrává většinou v nejprostornější třídě. Tam se účastníci schází každý den a společně cvičí.

A co cvičení obnáší? Hlavní program začíná ranním zpíváním, kterému se říká Werbeck singing (podle operní pěvkyně paní Werbeck, která se narodila na přelomu 19. a 20. století a v průběhu své kariéry přišla o hlas. Jelikož se s touto skutečností nesmířila, začala své hlasivky cvičit a přišla nejen na způsob, jak si navrátit hlas, ale také jak pomocí hlasových cvičení zlepšit celkově svůj zdravotní stav.)

Po ranním zpívání se většinou hrají intuitivní hry, které mají za úkol zbystřovat pozornost nejen ke svému tělu, ale také k okolnímu dění. Skrze tyto cvičení člověk objevuje principy, na základě kterých je možné si uvědomovat přirozenou moudrost těla, být více vnímavý ke svým vnitřním pocitům a poznávat, co dítě (člověk) skutečně potřebuje a co je ve výuce (v životě) opravdu důležité. Prostřednictvím her začínáme rozvíjet intuici jako nástroj, který nám pak pomáhá správně reagovat v dané situaci s lidmi kolem nás.

Tyto kurzy navštěvují nejenom pedagogové z různých evropských zemí, ale také lidé, které zajímá jak je možné dál rozvíjet komunikaci nejen pomocí slov, ale také pomocí celého těla.

Na kurzech Intuitivní pedagogiky je možné se věnovat i malbě, cvičit eurytmii, docházet na další kurzy Werbeck zpívání, pracovat v dílnách s různými materiály.

Intuitivní pedagogika nepřichází s konkrétními jednoznačně popsanými metodami, jak učit, ale je to spíše způsob chápání věcí kolem, cesta, jak více otevřeně vnímat realitu a svět kolem nás. Je to způsob chápání přirozenosti člověka a dítěte, kterému je dopřáván prostor k vývoji, který je v souladu s jeho tělem a myšlením.

Jedním velkým tématem Intuitivní pedagogiky je také zodpovědnost za naše reakce. Ve chvíli, kdy se rozhodneme důvěřovat naší intuici, musíme být rovněž schopni převzít zodpovědnost za naše činy a být dostatečně odvážní tuto zodpovědnost unést.

Petra Klimešová, Johan Ahlbom

Přihlásit se na seminář můžete zde  nebo na telefonním čísle: 705 204 068 (Petra Klimešová).