Kdo jsem

Kdo jsem, je výchozí bod sebepoznávání, které tu bylo ještě před tím, než Sokrates prohlásil svoji slavnou větu „poznej sebe sama“. Prozkoumáme svůj osobní mýtus stvoření, probádáme, co se nalézá v našem duševním stínu, odhalíme povahu rodinných vazeb a seznámíme se s pohledem pozorovatele, který nám umožní nahlížet sebe sama jasněji a poučit se z toho, co vidíme.
Naše mysl vytváří příběhy. Příběhy, které ovlivňují naše chování, reakce, emoce. Naše mysl je velmi tvůrčí ve vypravování toho, co se stalo, jak se to stalo. Jaké to pro nás má důsledky. Velmi často těmito příběhy mysli obdarováváme naše nejbližší, přátele, rodiče, děti. Chceme, aby slyšeli naše příběhy tak, jak je máme zažité my sami. Někdy jsme je potlačili, jindy je vyprávíme tak, abychom se nemuseli stydět před ostatními a často ani sami před sebou.
Mnohdy je opakujeme nezměněně celá léta. Ubezpečujeme se o jejich pravdivosti i o jejich důležitosti. Naše minulost v nich ožívá. A my touto minulostí žijeme v přítomnosti a těšíme se z nich i v budoucnosti.

Vystoupit z těchto rolí, příběhů mysli. Pochopit jejich účel a osvobodit se od nich. To přináší náš nový seminář.

Zjistíte o sobě pravdu, začnete být k sobě pravdiví. Bez přidaných kliček mysli, bez zažitých emocí. Vaše životní příběhy budou osvobozeny od utrpení, ztrát, bolesti.
Zjistíte, kdo jste, kam míříte, čím jste se stali. Přestanete skrývat svoje pocity, nebudete si už lhát do kapsy. Pochopíme, proč jsme se cítili odcizení sami sobě – ať v docela nenápadných, či zcela zřejmých ohledech.

Sejdeme se jednou za týden. Začneme 11. 4. 2019.
Jedno setkání stojí 250 Kč.

Počet míst je velmi omezen.

Hanka Fabijenna Goldová

Přihláška.