Kristina Baudyšová

 

Jsem terapeutka, lektorka skupinových prožitkových seminářů. Autorka video seminářů na podporu ženství a osobního rozvoje. Zaměřuji se na techniky léčení vnitřního prostoru. Své klienty učím nástroje, kterými mohou uvolnit z podvědomí negativní postoje tvořící strach, úzkosti a napětí v psychice. Velký důraz ve své práci kladu na léčení vnitřního dítěte a vztahu s

Věřím tomu, že naše dětství je pokladnice veškerých informací týkající se našeho života. oběma rodiči.

Sebezkušenostní semináře jsou propojeny s konstelačními prvky a terapeutickými technikami, které umožňují poznání podvědomí člověka hravým způsobem.