Terapeutické sebeléčení

Lektor: Kristina Baudyšová

Tyto semináře jsou určeny vám, kdo hledáte vnitřní rovnováhu a spokojenost v životě. Budeme si společně ukazovat postupy, kterými můžete ze svého života uvolňovat strach, tíseň, bolest či jiné nepříjemné emoce. Tímto způsobem se naučíte propojovat se svojí přirozenou spokojeností. Různé oblasti vašeho života tímto naleznou rovnováhu. Začneme tím, že budeme věnovat pozornost vašemu dětství – tedy léčení vnitřního dítěte. V dalších lekcích dáme pozornost léčení vašemu vztahu s rodiči. Pochopíme, jak váš vztah s otcem i matkou ovlivnil a stále ovlivňuje váš život a váš vztah s partnerem. Budeme se věnovat rozvoji vašeho ženství a spokojenosti vašeho životě. Tento seminář je určen pro ženy. Těším se na Vás, Kristina Baudyšová

 

Rozpis seminářů a témata, kterými se budeme zabývat:

Sobota 10. listopadu 2018
Seminář Terapie vnitřního dítěte

V tomto semináři dáme pozornost a léčení vašemu vnitřnímu dítěti. Ukážeme si jak léčit zranění z našeho dětství. Představíme si základy prenatální terapie.
* Naučíte se terapii vašeho vnitřního dítěte.

 

Sobota 8. prosince 2018
Seminář Léčení vztahu s matkou

Vztah s mámou ukazuje na to, jaký je náš vztah k našemu ženství, tedy sama k sobě. Jak zacházíme s naší emocionalitou, citlivostí. Jaký je náš vztah k mužům a jaké jsme jako ženy ve vztahu. V této lekci dáme pozornost léčení vztahu s matkou, tím i léčení vztahu se svým ženstvím.
* Ukážeme si jak propouštět programy, které nevědomě opakujeme po své matce.

 

Sobota 12. ledna 2019
Seminář Léčení vztahu s otcem

Náš vztah s otcem ovlivňuje volbu našich partnerů. Ovlivňuje jaký je náš vztah k mužům, jak ne vnímáme, jak s nimi mluvíme. Jaké jsme jako partnerky. Vztah s otcem ovlivňuje náš pocit bezpečí a opory. Léčení tohoto vztahu přináší ženě úlevu a pocit lehkosti na mnoha úrovních jejího života.
* V této lekci dáme pozornost a léčení vašemu vztahu s otcem. Podíváme se na souvislosti, mezi otcem a partnery, které si volíte. Dotkneme si tématu bezpečí, pocit, že se mám v životě o co opřít.

 

Sobota 9. února 2019
V tomto semináři náš čekají dvě témata.
1. Vliv rodičů na moje vztahy.
2. Rodinné zatížení – rodinná karma.

1. Podíváme se na to, jakým způsobem vztah vztah vašich rodičů – tedy jijich vzájemné programy ovlivnily vaše vnímání vztahů s partnery. Součástí této lekce je uvolnění postojů a vzorců vašich rodičů, které vám nejsou vlastní. Tedy vám
škodí.

2. Ukážeme si možnosti, jak můžeme rodinné zatížení ze svého rodu i života postupně propouštět. Práce s rodovou linii, rodinnou karmou. Čekají nás hravé konstelační cvičení. Pozornost dáme i tématu prokletí, uhranutí, zloba, usazená v rodové linii. A jak toto zatížení napříč rodem uvolnit.

 

Sobota 9. březen 2019
Seminář Život beze strachu

V tomto semináři se naučíme a prakticky procvičíme několik terapeutických nástrojů,
které nejčastěji používám k uvolnění strachu. Představím vám nástroje, které nejčastěji používám jak sama u sebe – uvolnění mých vlastních strachů, tak i v práci s klientem.
* Osvojíte si terapeutický nástroj, pomocí kterého postupně můžete uvolňovat strach z vašeho života.

 

Sobota 6. dubna 2019
Seminář Zrcadlení v mých vztazích a v mém životě

V této lekci dáme pozornost zrcadlení, která se projevují ve vašich vztazích. Ukážeme si, jak tento důležitý nástroj prakticky uchopit ve vašem každodenním životě.

Semináře začínají vždy v 16h hodin a končí ve 20 hodin.
Cena jednotlivého semináře je 500 korun.

Přihlásit se.